Siewierska Bożena
Stay informed about my newest paintings!: Bożena Siewierska udostępnij >

About the Artist:

Biography:

 

Bożena Pietrus - Siewierska

Urodzona w 1954 roku w Łodzi.

W 1981 r. ukończyła Państwową Wyższe Szkołe Sztuk Plastycznych w £odzi.

Dyplom w katedrze tkaniny unikatowej Prof. Janiny Pierzgalskiej.

Uprawia malarstwo sztalugowe, zajmuje się ubiorem unikatowym.

1982 -- 1993

Sta≥a współpraca z Galeri Ubioru - udzia≥ w wystawach i pokazach mody.

Pokaz Mody - Teatr Cytryna-

Pokaz Mody - ŁDK- Karnawał w piekle

Pokaz Mody - Hotel Mariott, Warszawa

Pokaz Mody - Katowice

Pokaz Mody -Galeria Ubioru --Akt w Ubiorze

1993 --2003

Wspů≥praca z FundacjĻ Rozwoju PrzedsiÍbiorczoúci FRP w Łodzi i cykl pokazów mody

Czerwiec - Lipiec 1993 - Pokaz Mody w Lyonie

Czerwiec - Lipiec 1993 - Pokaz Mody w Paryżu

Lipiec 1993 Ė Pokaz Mody w Pa≥acu Poznańskich w Łodzi

1993 Ė 2003

Aktywny udzia≥ w targach na terenie Skandynawii:

Udzia≥ w targach ubioru i sztuki w Szwecji

Udzia≥ w Targach - Malmo

Udzia≥ w Targach - Umea

Udzia≥ w Targach - Sztokholm

Udzia≥ w Targach - Oslo

Udzia≥ w Targach - Helsinki

Udzia≥ w Targach- Goteborg

1994

Współpraca z FundacjĻ Rozwoju Przedsiębiorczoúci - FRP Foundation

Listopad 1994 - Udzia≥ w cyklu pokazów Mody - Londyn, Edinburgh, Glasgow

2003 Ė 2005

Galeria ATRIUM - Warszawa

Wystawa malarstwa -Akty 

Wystawa malarstwa -Pejzaże

Wystawa malarstwa -Faktury

2005 Ė 2010

Sta≥a wspů≥praca z Mode-Center Dusseldorf

Udzia≥ w targach w Londynie, Monachium, Dusseldorf, Paryż

2004 Ė 2010

Współpraca z Galeriami Sztuki w Niemczech

2012-Smołdzino plener malarski

2013-Smołdzino plener malarski

2013 -Leba-plener malarski

2013-Giżycko-plener malarski

2014-Rydzewo-plener malarski

2014-Załecze Wielkie-plener malarski

2014-Jarosławiec-plener malarski

2014-Leba-plener malarski

2012-Toskania-wystawa galeria-..Na piętrze''-Łódż

2013-,,Morze'' wystawa Galeria,, Na piętrze''-Łódż

2014-,,Wiosna i Jesień''-galeria ..Na piętrze''-Łódz