Obertynska Barbara
Stay informed about my newest paintings!: Barbara Obertynska udostępnij >

About the Artist:

Motywem wędrownym w obrazach artystki jest kobieta uwikłana w fantasmagoryczny charakter przebiegu życia. W kontekście silnie psychizowanych doświadczeń wyszczególniona zostaje jej dualistyczna natura. Destrukcyjna czy kreująca zawsze będąca potwierdzeniem teorii o kobiecie samotnej choć nie samej. Ciężko oprzeć się wrażeniu, że mężczyzna osadzony w kryzysie drugo- planowej roli jest również motywem stałym, choć nie zawsze ujęty na płycie pilśniowej to niezmiennie obecny w domyśle. W całościowym cyklu obrazów pada pytanie o kondycję rzeczywistosci w relacji z naturą człowieka. To ona bowiem w ujęciu malarskim Obertyńskiej budzi głęboki niepokój.\r\n__________________\r\nThe leading motive in her paintings is a woman involved in fantasmagorical way of life. In the context of strongly psychisized experience her dualistic inner life is exploited. Destructive or Creative she has always been confirmation of a woman, lonely though not alone. It is hard to resist the impression of a man trapped in the crisis of second-hand part. It is also the constant motive though not always engraved in her pictures. In the whole cycle of pictures the question about the condition of reality in relation to man\\\\\\\\\\\'s entity is posed. It shows serious concern in obertynska work\\\\\\\\\\\'s

Biography: