• They stand where they look best Anna Holewińska Żakowska

Painting description:

Pejzaż abstrakcyjny z cyklu "Stado"