• They know I am looking Anna Holewińska Żakowska

Painting description:

Pejzaż abstrakcyjny z cyklu "Stado"