Janiak Andrzej
Stay informed about my newest paintings!: Andrzej Janiak udostępnij >

About the Artist:

Jestem artystą poszukującym,lubiącym nie znane ,ale otwartym ...

Biography:

Ulończyłem P.W.S.P -Jnstytut malarstwa w Częstochowie, były nauczyciel,pracowałem pod ziemią ,teraz w budownictwie ,żeby mieć na farby,