Guzik Alicja
Stay informed about my newest paintings!: Alicja Guzik udostępnij >

About the Artist:

Biography:

Alicja Małgorzata Guzik – ur. w 1995 roku, w Nowym Targu. Z pochodzenia góralka, z zawodu inżynier budownictwa – absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Główny kierunek zainteresowań zawodowych to geotechnika i budownictwo specjalne.
 
Rysuję i maluję, w młodości wykonywałam także prace artystyczne w technice grafiki warsztatowej (linoryt). Mam na swoim koncie ponad sto dyplomów uznania w różnych konkursach plastycznych. Swoją pierwszą wystawę otworzyłam w 2013 roku pt. „Osiemnasty kolor życia” w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.
 
Maluje z przyjemności do sztuki jak i do budownictwa, co owocuje obrazami o tematyce budowlanej.
 
Kontakt: FB/Alicja Guzik, IG/a.m.guzik
 
About the author:
Alicja Małgorzata Guzik – born in 1995, in Nowy Targ, Poland. A highlander by origin, a construction engineer by profession - a graduate of the Cracow University of Technology and the AGH University of Science and Technology in Cracow. The main fields of professional interests are geotechnics and special constructions.
 
She draws and paints for many years. In her youth she also made art works in the technique of workshop graphics (linocut). She is a successful author of many varied productions, having over a hundred recognition diplomas in various art competitions. Her first exhibition was opened in 2013 entitled "The eighteenth color of life" at the Municipal Cultural Center in Nowy Targ.
 
She paints out of love for both art and construction which results in extraordinary construction-related paintings.
 
Contact me: FB/Alicja Guzik, IG/a.m.guzik