Sakiewicz Agnieszka
Stay informed about my newest paintings!: Agnieszka Sakiewicz udostępnij >

About the Artist:

Warszawianka z urodzenia, mieszkanka Izabelina k/Warszawy, (matka trójki podobnie uzdolnionych dzieci).
Żywiołowa natura, ciekawa świata, ludzi, przyrody, wciąż poszukująca nowego wyrazu i nieoczywistego wnętrza.
Malarka ludzkich osobowości i zachowań, natury ożywionej i martwej, zamykająca ruch i emocje w obrazie, jak w kadrze filmu.
Realistka otwarta na poszukiwanie i poznawanie nowych form, posługująca się równie zręcznie techniką olejną jak i pastelową.
 
Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej.

Biography: