Michalik Adam
Stay informed about my newest paintings!: Adam Michalik udostępnij >

About the Artist:

Adam Michalik urodzony w 1977r. Mieszka i pracuje w Strzelcach Opolskich.\r\nCzłonek Polskiego Związku Artystów Malarzy i Grafików (ZPAMiG).Członek Polskiego Związku Artystów Plastykow(ZPAP). Zajmuje się rysunkiem, akwarelą i grafiką. Rysownik współpracujący z tygodnikiem ”Strzelec Opolski”. . Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i kilku autorskich.\r\n

Biography: