Aziralili .
Stay informed about my newest paintings!: . Aziralili udostępnij >

About the Artist:

AZIRALILI – Życie jest fascynacją, pokazuje artystka w każdej ze swoich prac sztuki pozytywnej. Międzynarodowa, wielokrotnie nagradzana artystka tworzy i propaguje rodzaj sztuki, który kreuje i wzbogaca przestrzenie wokół siebie . Prace artystyczne AZIRALILI zawierają radość, przyjemność istnienie oraz powodzenie materialne, mentalne. Dzięki wprowadzeniu Aktywnej Sztuki Pozytywnej można dowolnie kształtować atmosferę otoczenia i odczucia jednostek. Inspiracją dla AZIRALILI do tworzenia aktywnych obrazów były uwieńczone sukcesem prace Carla Gustava Junga – twórcy psychoanalizy oraz fizyka kwantowa. Zaprojektowała ona również damską kolekcję ubrań wiosna/lato, która została wyprodukowana. Artystka skupiła się na Sztuce Pozytywnej. Sztuka Aziralili to strukturalnie zróżnicowane powtórzenia tych samych elementów. Ich zasady i prawa natury zapisane w naszej podświadomości prowadzą nas. To one decydują co uznajemy za atrakcyjne i pożądane. Prace Aziralili wystawiane są w Muzeach sztuki i renomowanych Galeriach na całym świecie, są również w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów sztuki.

Biography:

AZIRALILI

 

Life is a fascination – as the artist shows  in Her every artwork.

Her arrival into the world in the small Polish town in an asteemed family significantly determined the development and future life of Aziralili.

She graduated from the University of Wrocław in Art and Business Studies.

During her time at College Aziralili travelled a lot to gain inspiration and produced a large variety of work.

She also designed a spring/summer clothes collection which went into production.

After finishing her studies artist had a variety of possibilities open to her and she continued to work on her painting technique – she paints, sketches and exhibits her paintings.

New experiences and challenges gave birth to a new outlook onto reality.

Aziralili focuss on the Positiv Art.  Aziralili’s  Positiv Artworks contain  joy, pleasure of  existence and financial/material prosperity .

Her artworks can create atmosphere in spaces, – represents emotions, desires. With Activ Positive Art we can freely form and enrich atmosphere,  persons feelings. AZIRALILI's inspiration and basis are successful Carl Gustav Jung output and quantum physics.  Her paintings are structurally diverse expressions resulting from the repetition of similar elements found within the Universe. Its rules and laws of nature, coded in our sub-consciousness, guide us. They decide what we find desirable and attractive.

Aziralili is multi awarded artist, she is getting ready  to take her PhD degree in Fine Art - painting.

Her artworks are exhibited in Museums, established Gallerys and by privat Collectors all over the world