Informationen über den Künstler:

Jestem

Biographie:

TYTUS GRAD

To twórca, który jest obecny już od ponad 20 lat na polskiej scenie sztuk plastycznych i nie tylko... Działał również jako twórca muzyki, producent teatralny, aktor.

Obecnie pracuje pod pseudonimem artystycznym - Tytus Grad.

Odniósł znaczący sukces - jeden z jego projektów został wsparty prestiżowym stypendium.

19 listopada 2019, po pozytywnej weryfikacji przez Komisję, został przyjęty w poczet kandydatów na członków Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. 

Prace artysty są dostępne w sprzedaży. Media, osoby zainteresowane nabyciem prac oraz wszystkich chcących bliżej zapoznać się z twórczością Tytusa Grada zapraszamy do kontaktu. 

Nawiążemy współpracę z Artist's Managerem działającym w Warszawie.

- - -

Painting-tg ... a bit dangerous Painting.

 

TITUS GRAD (GRAD mens HAIL)

He is an artist who has been present on the Polish visual arts scene for more than 20 years ... He also acted as a music creator, theater producer and actor.

Currently works under the artistic pseudonym - Tytus Grad.

He achieved significant success - one of his projects was supported by a prestigious scholarship.

November 19, 2019, after positive verification by the Commission, was accepted as a candidate for members of the Warsaw Association of Artists. 

The artist's works are available for sale. Media, people interested in the purchase of works and all those who want to get acquainted with the work of Tytus Grad are welcome to contact us. 

 

We will establish cooperation with Artist's Manager operating in Warsaw.