Informationen über den Künstler:

Maluję pastelami suchymi na papierze Pastelmat. Ukazuję kobiety w różnych codziennych sytuacjach. Inspiruje mnie przyroda, więc często odpoczywają one pośród kwiatów lub w lesie. Tworzę więc m.in. serię mitologicznych boskich nimf.
Chcę pokazać ciekawe efekty pracy z pastelami. Mam wrażenie, że są wciąż zbyt mało docenianym medium.
 
I paint soft pastels on paper Pastelmat. I show women in a variety of everyday situations. I am inspired by nature, so often they are resting among flowers or in the forest. So I create a series of mythological Divine Nymphs.\r\nI want to show the interesting effects of working with pastels. I have the impression that there are still too little appreciated medium.

Biographie:

Anna Sasim


Malarka, ilustratorka, pastelistka, urodzona w Warszawie w 1988 r. W 2015 r. sięgnęła po pastele suche zakochując się w ich miękkości i szlachetności. Jako samouk odkrywa zarówno swoje możliwości, jak i tego wspaniałego medium. Tworząc dąrzy do ukazania kobiecego piękna w nurcie realizmu.


Pastelist painter, illustrator, born in Warsaw in 1988. In 2015, she reached for pastels falling in love with their softness and nobility. Self-taught, she discovers both her creative and interesting possibilities of this wonderful medium. Has for creating a show the feminine beauty in mainstream realism.