• Spotkanie róż z peoniami Zbigniew Kopania
powiększ obraz