• Rozkwitnięte peonie Zbigniew Kopania
powiększ obraz