Informacje o artyście:

Uprawiam malarstwo olejne od czasów licealnych, od około 1997 roku. Jest ono dla mnie rodzajem opowieści, podróżą wewnętrzną w stronę tego co ukryte. Inspirują mnie krainy ziemi niczyjej z pogranicza jawy i snu, byty ulotne i światy równoległe, formy mikro i makro-kosmiczne, zjawiska codzienne, stwory natury, podziemia i światła.Obrazy stworzone w tej poetyce są owocem improwizacji, dążeniem do automatyki i transu. Powstają zwykle spontanicznie, bez szkiców, a początkowa wizja często ulega przemianie w coś nowego w trakcie preparacji. Ważne jest poddanie się procesowi tworzenia, stopniowe wydobywanie nowych przestrzeni i form oraz ich transformacja.
Drugą stroną mojej twórczości jest malarstwo pejzażowe. Mimo odmiennych założeń, oba światy przenikają się wzajemnie. Czasem realistyczny z założenia pejzaż staje się środowiskiem życia dla nowych form, czasem odwrotnie – surrealistyczny z początku ciąg swobodnych skojarzeń zaczyna przekształcać się w krajobraz, szuka swojej przestrzeni i dąży do światła.

Biografia: