• Falistość męska Wladymir Draczynski

Opis obrazu: