powiększ obraz

Opis obrazu:

Oryginał - jeden egzemplarz. Podpisany przez autora.