powiększ obraz

Opis obrazu:

Rysunek. Oryginał - jeden egzemplarz. Podpisany przez artystę.