powiększ obraz

Opis obrazu:

Rysunek - ołówek, żyletka (jako narzędzie). Oryginał. Podpisany.