• Bez tytułu Witold Kubicha
powiększ obraz

Opis obrazu:

Oryginał. Podpisany.