Informacje o artyście:

Urodziłem się w 1965 roku. Moja edukacja artystyczna to Tarnowskie Liceum Sztuk Plastycznych im A, Grottgera, studia w Częstochowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia im Jana Długosza) na kierunku artystycznym specjalizacji malarstwa. Następnie studia podyplomowe w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki i ich kontynuacja na studiach doktoranckich w pracowni Prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej. Praca doktorska obroniona w maju 2015.\r\n\r\nMoje malarstwo jest sumą moich zainteresowań i pasji tworząc synergiczną podstawę do moich wewnętrznych poszukiwań i badań. Jest częścią mojej medytacji i jedną z istotnych metod. Stanowi dla mnie narzędzie dzięki któremu staram się zwerbalizować to czego zwerbalizować nie sposób. Daje możliwość uporządkowania wewnętrznych wrażeń i doświadczeń w formie postrzegalnej, która zarazem jest pewną odpowiedzią, jak i umożliwia zadanie kolejnego pytania.

Biografia: