Przybysz Wioleta
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Wioleta Przybysz udostępnij >

Informacje o artyście:

Malarstwo Wiolety Przybysz zrodziło się na gruncie ekspresjonizmu i koloryzmu. Koloru, formy i kompozycji uczyła się w pracowni znanego malarza ekspresjonisty Michała Moląga w Warszawie.
 
W swoich pracach próbuje zapisać subiektywne, ulotne wrażenie chwili. Przy pomocy prymitywnej, surowej, ekspresyjnej kreski i mocnych uderzeń pędzla przedstawia przedmioty codziennego użytku. Unika wyszukanych, skomplikowanych treści: jej tematy są proste, zazwyczaj są to rzeczy osobiste, z jej zwykłego otoczenia. Poprzez ciągłe eksperymentowanie ze światłem odkrywa nowe rozwiązania kompozycyjne plam barwnych oraz kontrastów w nich zawartych. Z odwagą i uporem stosuje autorskie barwy i ich wzajemne relacje. W swoich martwych naturach, pejzażach, obrazach figuratywnych dąży do przedstawień czysto malarskich, do rozgrywki koloru i formy w przestrzeni. Zwraca się w swoich akwarelach, gwaszach jak i pracach olejnych w stronę klasycznych ekspresjonistów niemieckich i skandynawskich takich jak Emil Nolde, Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, a także bardziej współczesnych, jak Karen Degett czy Jon Gislason, Asger Jorn, Per Kirkeby, Birgitta Bachmann.
Świadomie deformuje, przedstawia formę przy pomocy ostrych, barw. Niekiedy stosuje w swoich pracach mocny kontur aby uwypuklić dramatyzm przedstawianych przedmiotów. W swojej drodze artystycznej jest surowa i konsekwentna, traktuje sztukę z wielką powagą, buduje i udoskonala swój warsztat, znajdując coraz więcej uznania wśród miłośników sztuki i kolekcjonerów.

Biografia:

2013-2015 - studia magisterskie dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni Prof. Wiesława Bieńkuńskiego w Instytucie Edukacji Artystycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

2010 - 2013  - studia licencjackie dyplom z malarstwa w pracowni Prof. Grzegorza Mroczkowskiego w Instytucie Edukacji Artystycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

2005 - 2007 - uzyskałam tytuł zawodowy plastyk ze specjalności - projektowanie przestrzenne w zakresie architektury wnętrz w Studium Sztuk Plastycznych i Technik wizualnych "Proartes" w Warszawie.

Wystawy:

14 kwiecień o godz. 13.00  – 14 maj 2019 – Zatrzymać chwilę… Salon Artystyczny w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Targowej 65 w Legionowie.
maj 2017 opieka artystyczna nad uczestnikami i udział w Integracyjnym Plenerze Malarskim Chodź pomaluj mój świat, Legionowo.
wrzesień 2015 wystawa prac podyplomowych (mgr) w Galerii APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie).
czerwiec 2015 obrona dyplomu magisterskiego z grafiki w pracowni prof  Wiesława Bieńkuńskiego w Instytucie Edukacji Artystycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
28 czerwca – 22 sierpnia 2014 wystawa malarstwa i rysunku Kontrasty w Urzędzie Miasta Legionowo.
17 maja 2014​ opieka artystyczna nad uczestnikami i udział w Integracyjnym Plenerze Malarskim Chodź pomaluj mój świat, Legionowo.
11 kwietnia – ­ 18 kwietnia 2014​ ­internetowa wystawa w Artpub Galeria Kontrasty
luty/marzec 2014​ ­ udział w wystawie Instytutu Edukacji Artystycznej ­ Niewidzialna wystawa.​ Udział w formie pracy z przedmiotu widzenie artystyczne (leonardowska abstrakcja).
27 czerwca 2013 obrona dyplomu licencjackiego z malarstwa w pracowni prof dr hab Grzegorza Mroczkowskiego w Instytucie Edukacji Artystycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
18 maj 2013 opieka artystyczna nad uczestnikami i udział w Integracyjnym Plenerze Malarskim Chodź pomaluj mój świat, Legionowo.
2011 – 2012 Liczne wyróżnienia na portalach artystycznych m.in Variart za prace fotograficzne jak i malarskie, rysunkowe a także graficzne. 
25 maja ­ 02 lipca 2012​ ­ Fobie narodowe ­ wystawa prac. Międzynarodowy projekt naukowo ­ artystyczny. Jego inicjatorem jest malarz i plakacista prof Bruno Koper. 
1 lipca 2011​ ­ internetowa, zbiorowa wystawa Artpub Galeria ­ PEJZAŻ.
17 lipca 2010 ​­ wystawa zbiorowa  malarstwo, rysunek, grafika Wioleta Przybysz, Krzysztof Schodowski, Andrzej Olczyk, Ratusz Miejski w Legionowie.
03 – 12 lipiec 2009 ​­ plener malarski paleta 2009 pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.