Demin - Taborsky Wiktor
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Wiktor Demin - Taborsky udostępnij >

Informacje o artyście:

Biografia:

Urodzil się w 1960 roku w Lwowie. Rodzina  pradziadka w 1905 roku została zesłana z Łodzi na Syberię. Od tego czasu przeszli przez obozy i inne próby. Ale matce artysty udało się przyjechać do Lwowa i studiować rzeźbę. Napewnie dlatego 
malowal od dzieciństwa. Pasjonowal się twórczośćą Paula Cęzanne'a i Pabla Picassa. Ale poniewaź wtedy w ZSRR nie bylo wolnośći dla sztuki, nie chcial uczyć się w Akademii Sztuk Pięknych.  Studiowal cibernetyki, zmienil kilka specjalnośći, lecz zawsze malowal. Już w  latach od 2001 - wolny artysta.
 Wlasna twórcza metoda zdecydowal nazwać "Metakubizm, lub meta-geometryzm". To stalo sie źródlem nieoczekiwanych odkryć i jest środek wyraźania rysunku i koloru. Przedrostek "Meta" oznacza, źe swój twórczy wzrok skierowal na przekazanie wrazenia, które jest utworzone przez odczucie wewnetrzne, metafizyczne. To jest indywidualny sposób malarstwa. Technika jest bardzo prosta - pędzel, farba i plótno. 
Wiele prac znajduje się w Polsce.
1991 - Wystawa indywidualna (Dom Aktora ,Lwów).
1998 - Wystawa indywidualna ("Galeria Jarowit", Lwów).
1999 - Wystawa indywidualna ("Galeria Jarowit", Lwów).
2003 - Wystawa Internazionale Biennale dell' Arte Contemporanea (Fłorencia, Włochy). Specjalna nagroda Prezidenta Biennale -     "Lorenco Il Magnifico".
2005 - Wystawa indywidualna "Energia Czasu" (Galeria "Dzyga", Lwów").
2011 - Wystawa indywidualna (Art-salon "BonTon",Lwów).
2012 - Auction w Hotel Druot (Paris, Francja). Katalog (lot 254).
2006-2013 - Jesienny Salon (Lwów).
2015, 2017 - Wystawa indywidualna ("Galeria Madam Palmgren", Lwów).