• Kocha nie kocha... Wacław Sporski
powiększ obraz