Informacje o artyście:

Jestem

Biografia:

Malarstwo - TG ... Malarstwo Trochę Groźne.

To projekt twórcy, który jest obecny już od ponad 20 lat na polskiej scenie sztuk plastycznych i nie tylko... Działał również jako twórca muzyki, producent teatralny, aktor.

Obecnie rozpoczął nowy projekt i przyjął pseudonim artystyczny Tytus Grad. Seria jego najnowszych prac odcina się zupełnie od jego wcześniejszej twórczości.

Odniósł znaczący sukces - jego poprzedni projekt został wsparty prestiżowym stypendium.