•  W objeciach Morfeusza Tomasz Sętowski
powiększ obraz