• Agenda 4 Tomas Mayer
powiększ obraz

Opis obrazu:

Cały czas mamy przed sobą i za sobą ciąg wydarzeń. Czy to w skali dnia, roku czy całego życia, podejmujemy decyzje, odrzucamy lub przyjmujemy dotyczące nas wydarzenia, tworząc w ten sposób wzór lub ścieżkę naszych działań. Ta seria obrazów ukazuje takie wzory. Serja obrazów "Agendy" zainspirowana formalnie światem uschematyzowanych wykresów oraz t. zw. "Mind-maps" jest emocjonalną i strukturalną interpretacją naszej "drogi życiowej".