• kompocyja 910 Teresa Kazimierczak
powiększ obraz

Opis obrazu:

technika suchej igły odbitka na papierze nie oprawiony