powiększ obraz
Opis obrazu:

Lecz była dusza dusza kobiety, Ta wieniec cierpień niosła u czoła, Była większa od duszy mędrca i poety, Była tak wielka jak dusza anioła” J. I Kraszewski , Szatan i kobieta ( Epilog)