• Early spring Stanisław Młodożeniec
powiększ obraz