• Red and Black Stanisław Młodożeniec

Opis obrazu: