• Amor y Psyche Stanisław Młodożeniec
powiększ obraz