• Paris par nuit Stanisław Młodożeniec
powiększ obraz