• Miles Davis Stanisław Młodożeniec
powiększ obraz