•  Luis Armstrong Stanisław Młodożeniec

Opis obrazu: