Viteckaja Snieżana
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Snieżana Viteckaja udostępnij >

Informacje o artyście:

Biografia:

Snieżana Witecka o.Kazimierza  

Członek Białoruskiego Związku Malarzy.

Członek Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB.

Urodziła się w 1982 roku w Grodnie na Białorusi.

Artysta.

Pracuje w technice olejnego i akwarelowego malarstwa.

2007 r. – ukończyła Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. J.Kupały. Specjalność – “Plastyka”.

2010 r. – ilustracje do duchowo-oświatowego wydania

"Modlitewnik dla dzieci".

2010 r. – wystawa “Sezon deszczów”, galeria “ArtBlik” m.Mińsk.

2011 r. – IX republikańska wystawa "Art Academy" m. Mińsk.

2012 r. – republikańska wystawa “Kolędowy fest” m.Mińsk.

2012 r. – wystawa “Miasto  Św. Huberta”, galeria “Kryga” m.Grodno.

2012 r. – wystawa personalna “Kolorowe obłoki Grodna”,

galeria “ArtBlik” m.Mińsk.

2012 r . – wystawa “Między Wisłą a Niemnem” m.Wilno.

2012 r. – republikańska wystawa "130 lat od narodzin Kupały i Kolasa" m. Mińsk.

2012 r. – republikańska wystawa "Od Menska do Mińska " m. Mińsk.

2013 r. – wystawa personalna “Ryby Silentio”, galeria “Tyziengauz” m.Grodno.

2014 r. – wystawa "Pod otwartym Niebem",

Państwowa Galeria Sztuki, m.Sopot, Polska.

2014 r. – wystawa republikańska " 150 lat powstania Kalinowskiego " m. Mińsk.
2014
r. – wystawa "Transgraniczna strefa sztuki" m. Łódź, Polska.

2015 r. – wystawa "Kamerton", Grodno, Galeria "Tyzengauz".
2015
r. – wystawa personalna «EKSARHAIZM», Grodno, Galeria "Kryga".
2015
r. –  wystawa republikańska "Art-panorama", Grodno, Nowy Zamek.

2015 r. – wystawa międzynarodowa "TRZY MOSTY", Warszawa, Polska.
2015 r. – wystawa  "III PIOTRKOWSKIE BIENNALE SZTUKI", Polska.