• W hołdzie Terpsichore Salvador Dali
powiększ obraz