Informacje o artyście:

Ryszarda ŁUCJA Jagielska jest malującym architektem, członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, Koła Plener OW SARP, Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków i grupy Trzy Barwy. Ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej.
 
Malarstwo Ryszardy Łucji Jagielskiej doskonale charakteryzuje motto:

Życie jest jak szukanie światła w jaskiniach i grotach – rozwiązań czystych, uczciwych, nadziei.
 
Ktoś nazwał ją GROTOŁAZEM, bo w jej malarstwie przewija się motyw szukania światła w jaskiniach. Artystka  poszukuje światła i Światła nie tylko w grotach, lecz także w wakacyjnym ognisku, świcie nad jeziorami i pozytywnych ludziach. Maluje ich portrety charakterologiczno - symboliczne, które są odzwierciedlaniem  ich relacji ze światem.

Jej malarstwo jest pełne  dobrej energii, pozytywnego nastroju i symbolicznych treści.  Stosuje niespotykaną technikę gumy arabskiej z tuszem uzyskując bardzo ciekawe efekty artystyczne, a także akryl, który w każdym następnym obrazie jest coraz bardziej fakturowany i bliski płaskorzeźbie. Nastrój panujący w obrazach to nadzieja i radość, gdy nadzieja się spełni. 
 
 
 

Biografia:

https://artinfo.pl/artysci/ryszarda-lucja-jagielska/wystawy