• Przed pasterką Ryszard Niedźwiedzki
powiększ obraz