Żurman Robert
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Robert Żurman udostępnij >

Informacje o artyście:

Robert - aka ROBZZY- Żurman  –  Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W 1994 r. uzyskał dyplom z malarstwa i grafiki w pracowni prof. W.Witkowskiego i prof. art. graf. M. Snocha., wyróżniony nagrodą. W 2017 r. uzyskał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Artystycznym - Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie.  Uprawia malarstwo, grafikę komputerową, rzeźbiarstwo. Brał udział w 10 wystawach indywidualnych i blisko  30 zbiorowych. W latach od 2006-2018 zajmuje się tworzeniem scenografii o tematyce fantasy, sci fi, historycznej i filmowej. W dorobku ponadto szereg wydawnictw z zakresu ilustracji książkowej i do dzieł operowych. Prace w kolekcjach prywatnych klientów z Polsce, USA, Kanady, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Rosji, Grecji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Azji, RPA, Australii, Brazylii, Argentyny. 
 
Robert -aka Robzzy- Żurman - A graduate of the Institute of Fine Arts UMCS in Lublin. In 1994 he obtained a diploma in painting and graphics in the studio of prof. W.Witkowski and prof. Art. graph. M. Snoch, awarded the prize.In 2017, he obtained a certificate of completion of post-graduate studies at the Art Department - the Institute of Fine Arts UMCS in Lublin. He practices painting, computer graphics, and sculpture.He took part in 10 individual and nearly 30 collective exhibitions. In the years from 2006-2018 she is involved in the creation of fantasy, sci fi, historical and film fantasy scenography. In addition, a number of publications in the field of book illustrations and opera works.Work in collections of private clients from Poland, the USA, Canada, Germany, France, Great Britain, Norway, Sweden, Russia, Greece, Spain, Belgium, the Netherlands, Asia, South Africa, Australia, Brazil and Argentina.

Biografia: