Informacje o artyście:

Biografia:

Urodził się Tarnowskich Górach w 1970 r. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki.
Dyplom obronił w 1995 r. w Pracowni Ilustracji pod kierunkiem prof. Janusza Stannego.
Jest autorem kilku tysięcy rysunków prasowych, ilustracji, okładek książkowych. Prace ukazywały się m.in. w takich tytułach jak  Businessman Magazine, Sukces, Playboy, Przekrój, Newsweek, Fakt, Bild, Wprost, Reader’s Digest. Jest współpracownikiem kilku agencji reklamowych.
Uprawia malarstwo olejne i rysunek.
Prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.