• Drzwi żuławskie Rita Stashulionak
powiększ obraz