• "hidden identity" Renata Magda

Opis obrazu:

Obraz akrylowy .Sygnowany monogramem RENMAG.