• Meandry andaluzyjskiej duszy Renata Domagalska
powiększ obraz