Informacje o artyście:I am fascinated by the aesthetics of the 60's of the last century.
I admire the utility items from that period,
ceramics, women's fashion, furniture style.
I often draw from cubism, but I appreciate the freedom to paint in different styles.
* * *
 
Fascynuje mnie estetyka lat 60-tych ubiegłego wieku.
Zachwycam się przedmiotami użytkowymi z tamtego okresu,
ceramiką, kobiecą modą, stylistyką mebli.
Często czerpię z kubizmu, ale cenię wolność malowania w różnych stylach.
 
 
 
 

Biografia:

 
  I'm still working on it, it's still going on ...