• w_isabled Piotr Smogór
powiększ obraz

Opis obrazu:

obraz przestawia akt młodej, niepełnosprawnej kobiety, sylwetka kobiety obrysowana farbą fosforową, która przy dobrej ekspozycji świetlnej świeci przez chwilę w mroku