Smogór Piotr
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Piotr Smogór udostępnij >

Informacje o artyście:

Piotr Smogór (pio) - ur. 01.02.1975 r. w Ząbkowicach Śląskich. Przygodę z malarstwem rozpoczął od zajęć studia plastycznego w Kłodzku. Działał jako performer w galerii Kłodzkiego Ośrodka Kultury. W okresie studiów filozoficznych na UWr uczestniczył w lekcjach Państwowego Ogniska Artystycznego im E. Gepperta we Wrocławiu. Powstające wówczas prace to kolorystyczne kompozycje martwej natury, rysunki studyjne oraz dekompozycje kolorystyczne otaczającej rzeczywistości. Na koncie autora jest kilka wystaw zbiorowych oraz trzy wystawy indywidualne: Historie nieznane (2010), Moment (2012), body_2 (2013), projekcje (2014).\r\n\r\nŚrodki wyrazu: malarstwo, rysunek, monotypia, miniatury filmowe, grafiką komputerową i animacja. Maluje głównie stonowane kompozycje figuratywne przemawiające niekiedy ukrytą symboliką, czasami z elementami współczesnych języków programowania lub użyciem słów kluczowych. Interesuje się problemem przenikania się planów i warstw czasowych percepcji tworząc przy ich pomocy historie ludzkiej cielesności wraz z ograniczeniami ludzkiej natury oraz aberracją jako przekroczenie będące jawnie czymś swoistym. W prace wkracza czasami rzeczywistość blokowisk, slumsów oraz związana z tym agresja przekazu, zjednując formę z treścią. Tematycznie oscyluje pomiędzy sztuką zaangażowaną społecznie a ekspresją ujęta w ramy wspomnień, niedopowiedzeń i wyobrażenia.\r\n\r\nWspółpracuje z domami aukcyjnymi we Wrocławiu, Warszawie, Bydgoszczy i Sopocie.\r\n\r\nWciąż poszukuje.

Biografia:

GB /

Piotr Smogór (pio) - ur. 01.02.1975 r. w Ząbkowicach Śląskich. Ukończył Państwowe Ognisko Artystyczne im E. Gepperta we Wrocławiu oraz filozofię na UWr, specjalizując się w fenomenologii przestrzeni obrazu. Najchętniej posługuje się malarstwem, choć w obszarze jego zainteresowań są też: rysunek, monotypia, miniatura filmowa oraz grafika.

Z zawodu jest grafikiem komputerowym, co wyraźnie rzutuje na podejścia do malarstwa jako zabiegu projektowego oraz sposobu przekazu, czasami tylko ogólnego klimatu, myśli, kondycji człowieka. Maluje głównie kompozycje figuratywne, niekiedy bawi się z obrazem jako transformacją dokonaną przy użyciu powszechnych środków cyfrowych: komputera, urządzeń mobilnych etc. Na potrzeby swojego malarstwa utworzył termin pejzaż figuratywny, będący kanwą przekazu oraz uprzedmiotowieniem człowieka w otaczającej go rzeczywistości. W pracach autora mamy do czynienia z przenikaniem się planów i warstw czasowych percepcji, które ukazują w ten sposób historie ludzkiej cielesności wraz z ograniczeniami jej natury oraz aberracją jako przekroczeniem wzorca kulturowego. W prace wkracza czasami rzeczywistość blokowisk, slumsów oraz związana z tym agresja przekazu, która zjednuje formę z treścią. Tematycznie oscyluje pomiędzy sztuką zaangażowaną społecznie a ekspresją ujętą w ramy wspomnień, niedopowiedzeń i wyobrażenia. Zaangażowanie ma formę pozostawania w korespondencji z tym co tu-i-teraz a wiec z działaniami stającymi się wzorcami zachowań społecznych, z wykorzystaniem nowych mediów napływu informacji, faktami utajonymi a będącymi niezaprzeczalnym atrybutem bycia.

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w tym w dwóch edycjach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki WPA oraz OSTEN Biennial of Drawing w Skopje. Wystawy indywidualne: Historie nieznane (2010), Moment (2012), body_2 (2013), projekcje (2014), figurative_landscape (2016), sprawy mieszkańców (collage), figures (2017), od-LUDZIE (2019)

Wciąż poszukuje.


GB /

Piotr Smogór (1975) - A painter, graphic artist and designer, graduated in 1999 from the Art Studio E. Geppert in Wroclaw and philosophy in 2000 at the University of Wroclaw, specializing in the phenomenology of painting. His main field is painting but interests also drawing, monotype and short movie.

He’s professionally graphic designer. His paintings is mainly figurative compositions, sometimes playing with the transformation of images, he using common digital medium as computer, mobile devices, etc. He created the specially term figurative_landscape, which made common space bellow characters and landscape on his canvas. In the author's work, we have the penetration of the plans and the layers of time perception, which appear the human body stories in this way, along with the limitations of its nature and the aberration as a crossing pattern culture. Sometimes the works shows reality buildings, slums and related transfer of aggression, which connects the form and content. Thematically it oscillates between socially engaged art and expression recognized in the memories, insinuations and ideas. The engagement takes the form of being in correspondence with what is here-and-now and so the activities which are the patterns of social behavior. He use new media, information flow, and the hidden facts which are undeniable attribute of being.

He has participated in several group exhibitions, in two editions of the International Festival of Arts WPA, OSTEN Biennial of Drawing in Skopje and has five individual exhibition: Unknown Stories (2010), Moment (2012), body_2 (2013), projections (2014), figurative_landscape (2016), residents affairs (collage), figures (2017), od-LUDZIE (2019)

Still looking for.