• Firmament V Paulina Taranek
powiększ obraz

Opis obrazu:

Artystka dokonuje malarskiej analizy miejsc i postaci. Wrażenie powstałe w momencie patrzenia pozostawia ślad w każdym elemencie obrazu – kolorze, oświetleniu, kształcie, fakturze oraz gęstości farby. W wyniku szybkiego zapisu myśli, emocji spoowodowanych obserwacją otaczającej natury, napędzającej do działania, powstają prace przybierające często nienaturalne, czasami banalne formy tworząc pewną dramaturgię w obrazie, historię która oddziałuje na widza.