• Przenikanie II Nina Zielińska Krudysz

Opis obrazu:

olej, 60x60cm