• " AUTUMN ... " MOUNTAIN LOVE original painting CITY palette knife GIFT (2018) Monika Luniak
powiększ obraz