• Niebiańska Monika Krzymińska-Śluborska
powiększ obraz